Punch – help: Ring och pillerburk. Oxiderat silver och grön filt.